Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Projekty z Funduszu Solidarnościowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie realizuje zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie wynosi 243.500,00 zł.

Celem Programu  jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatem usług asystenta są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o stopniu znacznym, umiarkowanym bądź tratowane na równi do wyżej wymienionych oraz dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej  opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i rehabilitacji.

Zadaniem asystenta jest w szczególności pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, wsparcie w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem oraz wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych.

Celem usługi asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego i aktywnego trybu życia. Nadrzędnym celem usługi powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Asystent plakat do 2024

Asystent plakat na 2024

Pismo

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content