Pomniki przyrody

Wykaz istniejących pomników przyrody Gminy Krzymów

Lp.

Nr zarządzenia

Data utworzenia

Opis położenia

Opis obiektu

Uwagi

1.

Decyzja Nr RLSop-4101/961/75 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 6 lutego 1975r. W sprawie uznania za pomnik przyrody

1975-02-06

Wśród pól uprawnych, w pobliżu drogi Teresina – Izabelin.

głaz narzutowy, porośnięty mchem o obwodzie 746 cm, długości 300 cm i 120 cm wysokości od ziemi, szerokości 160 cm

 

2.

 

Decyzja Nr RŻLop-7141/151/80 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

1980-12-16

Na pograniczu wsi Teresina i Stawki.

gnejs biotytowy

 

3.

Decyzja Nr RŻLop-7141/154/80 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1980r. W sprawie uznania za pomnik przyrody.

1980-12-16

Na granicy pól i lasów.

głaz narzutowy

 

4.

Zarządzenie Nr 50 Wojewody Konińskiego z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

1988-12-30

Rośnie przy drodze wiejskiej obok wyschniętego stawu.

Lipa drobnolistna – Tilia cordata ; pierśnica: 127 cm; obwód: 399 cm; wysokość: 15 m. Pusta w środku, z pnia wyrasta 5 odrostów (60/10,30/6,55/13,85/11,70/11), połamane konary

 

5.

Orzeczenie nr 411 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r.

1957-05-30

Drzewo rośnie na posesji prywatnej, przy skarpie nad stawem.

Dąb szypułkowy – Quercus robur o wysokości 30 m i obwodzie 580 cm. Drzewo bardzo okazałe. Od południowej strony konary uschnięte.

 

6.

Orzeczenie nr 412 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r.

1957-05-30

Drzewo rośnie na terenie lasu, tuż przy pasie drogowym.

Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) – Pinus sylvestris; o wysokości 15 m i obwodzie 260 cm. Drzewo w dobrym stanie, w dolnej części odcięty konar.

 

7.

Orzeczenie nr 413 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r.

1957-05-30

Drzewo rośnie w parku w miejscowości Brzeźno, na terenie zespołu pałacowego ok. 50,0 m od budynku pałacowego, obecnie szkoły podstawowej.

Platan – Platanus sp o wysokości 23 m i obwodzie 450 cm. Drzewo bardzo okazałe. Jeden z bocznych konarów wyrastający równolegle do ziemi na wysokości 1,5 m – podparty.

 

8.

Uchwała Nr LXXI/418/2023 Rady Gminy Krzymów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego oraz nadania mu nazwy „Dziedzic”

2023-06-30

Dąb szypułkowy (Quercus robur) rośnie na działce nr 5268/6, obręb Brzeźno, gmina Krzymów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, którego zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Konin.  Sąsiaduje z działką nr 1427 obręb Wilków miasto Konin.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Dziedzic” charakteryzuje się okazałym wzrostem i sędziwym wiekiem. Posiada okazałą, asymetryczną i silnie rozbudowaną koronę o średnicy około 18,00 m. Szczególną cechą dębu jest okazały obwód pnia wynoszący 380 cm.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content