OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie mieć obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krzymów.

Wniosek jest dostępny

W przypadku budynków istniejących na złożenie deklaracji Właściciel/Zarządca budynku będzie mieć 12 miesięcy

W przypadku budynków nowobudowanych na złożenie deklaracji Właściciel/Zarządca budynku będzie mieć 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content