Rezerwat przyrody Złota Góra

Rezerwat przyrody Złota Góra – krajobrazowy rezerwat przyrody położony w gminie Krzymów, powiecie konińskim (województwo wielkopolskie). Ma powierzchnię 120,94 ha (akt powołujący podawał 123,87 ha). Znajduje się na obszarze Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Został utworzony w 1996 roku w celu ochrony najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim (Złota Góra, 191 m n.p.m.) porośniętego lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu.

Rezerwat znajduje się na terenie Puszczy Genowefskiej.

Obszar obejmuje trzy skupienia pagórków, mające tą samą genezę i jednakowy charakter rzeźby. Są to formy szczelinowe powstałe w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane są z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych, co przy głęboko zalegającym zwierciadle wód gruntowych czyni je podatnymi na erozję. Lasy porastające pagórki mają charakter glebochronny. W starych drzewostanach sosnowych często spotyka się dorodne stare dęby. Na terenach położonych nieco niżej, sośnie towarzyszą podrosty dębu, jarzębiny, grabu i leszczyny. W runie występują jagody, poziomki, jeżyny i maliny. Teren słynie jako atrakcyjne miejsce dla grzybiarzy. Najładniejsze lasy z odnawiającym się grądem znajdują się m. in. Koło Dąbrowic i Tarnowskiego Młyna. Przez środek obszaru złotogórskiego przepływa rzeka Topiec, której liczne źródliska znajdują się w lesie koło wsi Ruda oraz na gruntach prywatnych we wsiach: Jabłonna, Przyborów, Wyszyna i Adamów. Są to typowe podstokowe źródła z wysiękami w gruncie żwirowym lub torfowo-żwirowym. Obniżenia źródliskowe są zwykle rozległe, zadrzewione i osiągają głębokość do 4 m.

Obszar wznosi się znacznie ponad dolinę Warty, która w okolicy śluzy Morzysław w Koninie ma poziom 82 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie Złota Góra ma wysokość bezwzględną 191,2 m n.p.m. Złota Góra jest tradycyjnym punktem widokowym dla wycieczek z pobliskiego Konina, jak i z nieco bardziej odległych miast Koło i Turek. Ze wzgórza rozpościerają się piękne widoki na okolice, zwłaszcza w kierunku doliny Warty.

Szczyt Złotej Góry znajduje się w rezerwacie „Złota Góra” o powierzchni 123,87 ha. Rezerwat utworzono Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996 r. ze względu na znaczenie naukowe, dydaktyczne i krajobrazowe najwyższego wzniesienia w regionie konińskim, porośniętego lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu. Znaczny udział sosny i jałowca stanowi o walorach zdrowotnych tego terenu. Rezerwat położony jest w leśnictwie Brzeźno, obręb Konin, w oddziałach 293 – 296 i 302.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content