Informacja dla osób które zakwalifikowały się do projektu instalacji OZE

Informujemy, że zgodnie z ostatnimi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. realizacji tego typu projektów osoby prowadzące działalność rolniczą lub gospodarczą będą objęte pomocą de minimis. Oznacza to, że dotacja na instalacje OZE nie może przekroczyć limitu pomocy przysługujący danemu rolnikowi lub przedsiębiorcy. Do wysokość limitu wlicza się pomoc uzyskaną  przez daną osobę z innych źródeł (np. ARiMR, UGiM) w okresie  ostatnich 36 miesięcy przed datą udzielenia pomocy.

Przypominamy, że limity te wynoszą odpowiednio:

– 20 000 euro (aktualnie ok. 85 000 zł ) dla rolników,

– 300 000 euro (aktualnie ok. 1 284 000  zł ) dla przedsiębiorców.

Pomoc liczona jest poprzez sumowanie wartości pomocy udzielonej rolnikowi/przedsiębiorcy w ciągu 36 miesięcy poprzedzających udzielenie pomocy
i wartości pomocy, która ma być udzielona w ramach projektu OZE. Szacowany, planowany termin udzielenia pomocy: II połowa 2025 roku, tak więc pomoc będzie liczona za okres od połowy 2022 r. Termin ten będzie uzależniony od faktycznych terminów realizacji projektu.

Jeżeli wartość pomocy, tj. 70% wartości instalacji OZE, która będzie mogła być udzielona na instalacje OZE (informacje o wartości instalacji otrzymaliście Państwo wraz z analizą techniczną montażu instalacji OZE drogą mailową lub pocztą) przekracza przysługujące Państwu limit konieczny jest ograniczenie zakresu projektu OZE, o który Państwo wnioskowaliście. W najbliższych dniach przedstawiciele  firmy opracowującej analizy będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie w tej kwestii.

Na Państwa decyzje poprzez złożenie oświadczenia w tutejszym Urzędzie Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, pokój nr 15. lub na adres: urzad@krzymow.pl, czekamy do 22 marca br.

UWAGA

Przez prowadzenie działalności rolniczej należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nie jest istotne czy instalacja OZE ma powstać na terenie gospodarstwa rolnego (siedliska) czy też na innej nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

 

Przykładowa sytuacja:

Rolnik w latach 2023 i 2024 uzyskał z innych źródeł pomoc de minimis w wysokości 15 000 zł.

W ramach projektu OZE ubiega się o wykonanie na jego nieruchomości instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła  o łącznej wartości 110 000 zł. Wartość pomocy de minimis dla tego projektu wyniesie 77 000 zł (70% całkowitej wartości projektu).

Po zsumowaniu wartości pomocy wcześniej otrzymanej prze rolnika  ( 15 000 zł) oraz wartości pomocy wynikającej z projektu (77 000 zł) otrzymujemy kwotę; 92 000 zł. W tym przypadku kwota przekracza dopuszczalny limit.

W takiej sytuacji wnioskodawca musi podjąć decyzje o ograniczeniu zakresu projektu OZE, w taki sposób, aby nie przekraczać dopuszczalnego limitu pomocy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content