INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU PARASOLOWEGO

Informujemy, iż w związku z naborem uzupełniającym do Projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krzymów” złożonych zostało 114 deklaracji.

79 deklaracji zostało zakwalifikowanych na listę podstawową oraz na listę rezerwową.

Listę podstawową stanowią deklaracje o nr:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64.

 Listę rezerwową stanowią deklaracje o nr:

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 100, 101, 103, 106, 108, 110, 111, 112, 114.

35 deklaracji zostało odrzuconych, należą do nich:

  • deklaracje złożone przez osoby posiadające nieuregulowane, a wymagalne zobowiązania wobec Gminy na dzień złożenia deklaracji, są to zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie, tj. nr: 2, 11, 28, 38, 39, 40, 43, 45, 51, 53, 54, 61, 62, 63, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 104,107, 109, 113,
  • deklaracja nr 87 odrzucona ze względu na braki formalne tj. niespełnienie definicji Mieszkańca z §1 pkt 3 Regulaminu uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krzymów”,
  • deklaracja nr 105 nie zawiera podpisu wszystkich współwłaścicieli posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której wykonana ma być instalacja oraz posiadająca zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie.

 

Zgodnie z regulaminami naboru mieszkaniec umieszczony na liście rezerwowej może znaleźć się na liście uczestników Projektu, w następujących przypadkach:

  • możliwości techniczne budynku nie pozwolą na montaż Instalacji osoby z listy podstawowej, co zostanie wskazane podczas przeprowadzonej wizji lokalnej budynku przez firmę wykonującą analizę możliwości budowy Instalacji OZE,
  • nie dojdzie do podpisania Umowy z którymkolwiek z Mieszkańców umieszczonych na liście uczestników Projektu,
  • dojdzie do odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron,
  • zwiększona zostanie liczba Mieszkańców, którzy mogą zostać objęci Projektem.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content