INFORMACJA O NEGATYWNYM WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Krzymów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów przy ul. Kościelna 2 (Sala Posiedzeń) odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzymów ozn. 1296/4 o pow. 0,1077 ha, 1296/5 o pow. 0,1007 ha, 1296/6 o pow. 0,0997 ha, 1296/7 o pow. 0,0989 ha, 1296/8 o pow. 0,1042 ha położonej w obrębie geodezyjnym Brzeźno, gm. Krzymów, dla której jest prowadzona KW nr KN1N/00050188/0, który zakończył się wynikiem negatywnym 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0 

Liczna osób niedopuszczonych do przetargu- 0 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 277.940,00 zł 

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu należało doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości.

Wójt Gminy Krzymów
Danuta Mazur

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content