KONSULTACJE SPOŁECZNE – PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Konsultacje społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko

„Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Szanowni Państwo,  

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska  zaprasza do zapoznania się z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do dokumentu.

Przedmiot konsultacji:

Dokument „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Termin konsultacji:

Konsultacje potrwają 21 dni i przeprowadzone zostaną w terminie od 09 do 30 lipca 2024 roku włącznie.

Zasięg konsultacji: 

Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej.

Forma konsultacji:

Działania konsultacyjne Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii prowadzone będą przez:

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

1.       Przeczytaj Prognozę Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030.

2.       Wyraź swoją opinię przez:

lub

lub

  • Dostarcz formularza w formie papierowej osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres.

Więcej informacji na stronie: https://aglomeracjakoninska.org/konsultacje-spoleczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030/

Załączniki:

2024-07-09 Zarządzenie konsultacji

Formularz_uwag_z_RODO_Prognoza

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Koninskiej 2030

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content