Herb Gminy Krzymów

Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw Gminy Krzymów

                                                                                                                                                 Krzymów, dnia 10.10.2023 r.

                                                                                     OGŁOSZENIE

             o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Krzymów

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.), uchwały Rady Gminy Krzymów nr LXI/370/2022  z dnia 30.11.2022 r., w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzymów

Wójt Gminy Krzymów
zaprasza mieszkańców sołectwa:  Adamów, Borowo, Brzezińskie Holendry, Brzeźno, Drążno Holendry, Drążeń, Genowefa, Głodno, Ignacew, Kałek, Krzymów, Nowe Paprockie Holendry, Paprotnia, Piersk, Potażniki, Rożek, Smólnik, Stare Paprockie Holendry, Szczepidło, Teresina, Zalesie do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie, stronie Gminy Krzymów pod adresem: krzymow.pl oraz  w  Urzędzie Gminy w Krzymowie (pok. 15) – w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w ww. terminie tj. do dnia 20.10.2023 r. (formularze złożone po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane):

a) osobiście w siedzibie Urzędu

b) listownie bądź osobiście na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów,

c) elektronicznie na adres e-mail: krzymow@op.pl w tytule wpisując: „Konsultacje
w sprawie ustalenia statutów sołectw Gminy Krzymów”.

d) poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza (ePUAP)pod adresem: /483a3ctwfm/SkrytkaESP.  

Zarządzenie oraz wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Krzymów www.krzymow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzymów.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

                                                                                                           Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                                 /-/ Danuta Mazur

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content