NADZWYCZAJNIE O SOŁTYSACH I POMOCY POWIATOWI

Na trzynasty lutego została zwołana osiemdziesiąta druga, nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Krzymów. Radni zajęli się na niej uprawnieniami do pobierania opłat podatkowych przez sołtysów i pomocą finansową dla Starostwa Powiatowego w Koninie.

Najpierw radni przegłosowali uchwały  w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Było to konieczne, ponieważ w niektórych sołectwach po wyborach zmienili się sołtysi. Podjęte uchwały, po uprawomocnieniu się, pozwolą sołtysom pobierać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatki od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Później radni podjęli uchwały w sprawie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Koninie. Chodzi o wsparcie przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Krzymowie.

– Opracowana dokumentacja posłuży do oszacowania potrzeb oraz zabezpieczenia środków na budowę chodnika. Wspólne działania samorządów przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły, usytuowanej przy drodze powiatowej – mówił Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Na to zadanie radni przeznaczyli 43.000 złotych.

Druga uchwała o pomocy finansowej dla powiatu dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Rożek-Krzymów.

– Opracowana dokumentacja posłuży do wnioskowania o środki na budowę ścieżki z funduszy europejskich – mówił Leszek Staszak.

Dodał też, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na wspomnianym odcinku.

Na omawiane zadanie radni przekazali powiatowi 50.000 złotych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content