NIE JESTEŚMY TUTAJ DLA SIEBIE

Na szósty maja została zwołana pierwsza sesja Rady Gminy Krzymów dziewiątej kadencji. W jej trakcie radni i wójt Danuta Mazur złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze. Zostali wybrani również przewodniczący rady i jego zastępca oraz komisje.

Do momentu wyboru przewodniczącego rady, sesję prowadził najstarszy radny, Jan Czaja. Obrady zaczęły się od złożenia ślubowania i wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze, czego dokonała Łucja Kozłowska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Zaświadczenie o wyborze na wójta otrzymała również Danuta Mazur i ona także złożyła ślubowanie.

– Jestem przekonana i wiem, że z taką radą i takimi pracownikami (urzędu gminy – przyp. red.)  sukces jest w stu procentach możliwy – mówiła po ślubowaniu Danuta Mazur.

W dalszej części sesji radni wybrali przewodniczącego. Zostały zgłoszone dwie kandydatury: Leszka Staszaka i Artura Wróbla. Stosunkiem głosów 9:6, Przewodniczącym Rady Gminy Krzymów został Leszek Staszak, który pełnił tę funkcję także w radzie ósmej kadencji.

– Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Jest ich 9:6. To o niczym nie świadczy, szanowni państwo, ponieważ pracujemy dla lokalnej społeczności, dla mieszkańców. Nie jesteśmy tutaj dla siebie – mówił Leszek Staszak.

Danuta Mazur wyraziła nadzieję, że współpraca między urzędem a radą gminy będzie się układać tak dobrze, jak w minionej kadencji.

Przed wyborem wiceprzewodniczącego głos zabrał radny Artur Wróbel, który pytał, dlaczego wybierany jest tylko jeden wiceprzewodniczący, skoro „Ustawa o samorządzie gminnym” dopuszcza możliwość wyboru od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Obecna na obradach radca prawna Katarzyna Leń odpowiedziała, że wynika to ze Statutu Gminy Krzymów, w którym istnieje zapis o wyborze jednego wiceprzewodniczącego. Aby można było zwiększyć liczbę zastępców, najpierw taki zapis należałoby wprowadzić do statutu.

W końcu wybrany został wiceprzewodniczący rady. I w tym przypadku zgłoszone zostały dwie kandydatury. To Mirosław Kruszyński i Mariusz Gryczke. Tym razem stosunkiem głosów 14:1 wiceprzewodniczącym został Mirosław Kruszyński, pełniący tę funkcję również w poprzedniej Radzie Gminy Krzymów.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli radni Marcin Opielski, Marta Chorzewska, Jerzy Lewandowski, Rafał Szkudelski i Damian Cebulski. Przewodniczącym tej komisji został Rafał Szkudelski.

Anna Młodziniak będzie przewodniczyć Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którą tworzą ponadto radni Daria Sękowska, Jan Czaja, Janusz Kacprzak i Jerzy Lewandowski.

Komisję Budżetowo – Gospodarczą tworzą radni Marcin Opielski, Mariusz Gryczke,  Mirosław Kruszyński, Artur Wróbel i Leszek Staszak. Funkcję przewodniczącego sprawuje Marcin Opielski. Komisję Samorządową tworzą radni Anna Młodziniak, Damian Cebulski, Jan Czaja, Dariusz Cebulski i Tadeusz Szczesiak. Przewodniczącym tej komisji został Jan Czaja.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content