NIE MA ZGODY NA WARIANT DZIEWIĄTY

Spotkanie, które odbyło się osiemnastego marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zakończyło cykl konsultacji w sprawie budowy linii kolejowej Turek-Konin.

Najkrócej sytuację można określić następująco: Firma Multiconsult na zlecenie PKP PLK przygotowuje projekt przebiegu linii kolejowej z Turku do Konina w wariancie dziewiątym. Jej przebiegowi w bardziej lub mniej emocjonalny sposób sprzeciwiają się mieszkańcy Brzeźna, ale też Konina i pozostałych gmin, przez których posesje bądź w ich sąsiedztwie biegnie według planu kolej.

Do tych najbardziej emocjonalnych należały zapowiedzi rzucania się na tory w sytuacji, gdy linia kolejowa powstanie. Do bardziej stonowanych natomiast prośba o wypełnienie ankiety udostępnionej do dwudziestego czwartego marca przez Multiconsult i wyrażenia w niej swojego sprzeciwu wobec planowanej linii kolejowej. Ankieta jest dostępna pod tym adresem: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUQlJWSlo0UlA0VUhDWlU0MTlZODRPVzNJVi4u

Na wariant dziewiąty nie zgadza się też Danuta Mazur, Wójt Gminy Krzymów, która podtrzymała swoją opinię, że nie jest przeciwna budowie kolei do Turku, ale…

…skoro te konsultacje nie dopuszczają innego wariantu, wobec tego wszyscy zebrani, myślę, że jednoznacznie, dowiadując się o tym, w jaki sposób ma przechodzić przez naszą gminę, mogą powiedzieć, że nie ma naszej zgody – mówiła Danuta Mazur.

Poinformowała również, że planowana linia kolejowa przetnie plac przy ulicy Siennej w Brzeźnie, na którym ma powstać żłobek.

– My mamy swoje przemyślenia, plany, marzenia i widzimy tutaj wszyscy, jak bardzo ten przebieg ingeruje – mówiła Danuta Mazur.

Ciągle nieznany jest ostateczny koszt ewentualnej budowy linii kolejowej z Turku do Konina. Wiadomo, że według szacunków jest znacznie wyższy od zakładanego na początku.

– Największą barierą, która w tej chwili może zaważyć na tym projekcie są niewątpliwie pieniądze. My w tej chwili jako samorząd mamy zabezpieczony budżet na określonym poziomie wyliczeń wstępnego studium planistyczno-prognostycznego firmy BBF, sześćset sześćdziesiąt milionów, z tego piętnaście procent naszego wkładu własnego. Więc miejcie państwo świadomość, że będzie to bardzo trudna decyzja ze względu na to, że przy tym poziomie deficytu trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy my, jako samorząd województwa, akurat samodzielnie mogli wziąć to dodatkowe obciążenie. Myślę, że nasi partnerzy z gmin i powiatów, dla nich też to będzie trudne. Zresztą z panią wójt rozmawialiśmy już wcześniej i uznała to na samym początku jako niezasadne. I te rozmowy pewnie trzeba będzie za jakiś czas odbyć z PLK i zapytać, co z tym projektem zrobimy, właśnie przede wszystkim ze względu na finansowanie. I myślę, że największą barierą dla tego projektu w tej chwili są właśnie te finanse – mówił Robert Pilarczyk, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Na zebraniu padła propozycja organizacji protestów, między innymi blokady Drogi Krajowej 92, a nawet protestów w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content