Raport o stanie Gminy Krzymów za 2023 rok

                                                                                         INFORMACJA

O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KRZYMÓW ZA 2023 ROK

 

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609) Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy Krzymów rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzymów w dniu 26.06.2024 r. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Krzymów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 25.06.2024 r. w budynku Urzędu Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1530

wtorek od godz. 730 do godz. 1700

piątek od godz. 730 do godz. 1400.

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Krzymów zgłoszenia.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content