RAPORTY I UCHWAŁY

Gmina Krzymów jest raczej bezpiecznym miejscem, wynika z raportów policji i straży pożarnej przedstawionych dwudziestego ósmego lutego na osiemdziesiątej trzeciej sesji Rady Gminy Krzymów. Sprawozdanie za ubiegły rok przedstawił też Inspektor Straży Gminnej.

Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzymów w 2023 roku przedstawił asp. szt. Leszek Juszczak, Komendant Komisariatu Policji w Starym Mieście. Wynika z niego, że najpoważniejszymi zagrożeniami w naszej gminie są przestępstwa kryminalne. Na szczęście w minionym roku nie było ich wiele.

– Było pięć włamań, pięć uszkodzeń mienia. Włamania w szczególności do domów jednorodzinnych. Kolejne to były dwa uszkodzenia ciała. Największymi zagrożeniami na terenie gminy są zdarzenia o charakterze drogowym, czyli wykroczenia, tak jak w większości popełnianych w całym kraju. Są to kolizje i wypadki. W ubiegłym roku mieliśmy cztery wypadki, jeden był ze skutkiem śmiertelnym. Był znaczący spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (2022, przyp. red.), ale w dalszym ciągu musimy tę sytuację na drogach poprawiać. Liczba kolizji drogowych również się zmniejszyła – mówi Leszek Juszczak.

Co do pozostałych zdarzeń, to są to niepłacenie alimentów, oszustwa internetowe, czy wypadki w pracy. W całej gminie w ubiegłym roku odnotowanych zostało siedemdziesiąt osiem zdarzeń.

W trakcie sesji jeden z obecnych na niej mieszkańców mówił, że część południowa gminy jest zaniedbana pod względem stanu bezpieczeństwa, w szczególności sołectwa Izabelin, Teresina i Potażniki.

– Raczej z tą sytuacją ja się nie zgadzam, ponieważ są to miejscowości o bardzo małym zaludnieniu. (…) Biorąc pod uwagę, że jest bardzo mała liczba mieszkańców, są to tereny leśne, czyli zagrożenie de facto jest mniejsze, czyli obecność policji w tym miejscu jest mniej wskazana. Bardziej monitorujemy te miejsca, gdzie jest zagrożenie realne, gdzie możemy mieć wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa. Są to tereny kompleksów leśnych (południowa część gminy, przyp. red.), czyli bardziej trzeba pod uwagę przyjąć, że nie zawsze jest możliwość wszędzie wjechania i nie ma takiego zagrożenia jak w większych aglomeracjach typu Krzymów, Brzeźno czy usytuowanych bezpośrednio przy głównych trasach wylotowych – mówi Leszek Juszczak.

Z przedstawionego raportu wynika, że gmina Krzymów jest raczej gminą spokojną.

–  Liczba zdarzeń znacząco nie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych, trzeba zaznaczyć, że jakoś znacząco też nie spadła, ale to są zdarzenia, które w większości wynikają z codziennego funkcjonowania, których nie jesteśmy zawsze w stanie uniknąć, typu niepłacenie alimentów, typu wypadki przy pracy. Możemy w jakiś sposób poprawić te warunki pracy, ale niestety takie wypadki się zdarzają. Uważam, że stan bezpieczeństwa na terenie gminy Krzymów jest dobry i spokojnie można tutaj żyć i pracować na tym terenie – mówi Leszek Juszczak.

O bezpieczeństwie pożarowym mówił na sesji Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży RP w Krzymowie, druh Tomasz Opszalski.

Z jego informacji wynika, że w 2023 roku, w porównaniu do 2022 roku było o czterdzieści jeden wyjazdów mniej. W ubiegłym roku do zdarzeń najczęściej wyjeżdżała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie – pięćdziesiąt siedem razy. Straż z Paprotni miała trzydzieści jeden wyjazdów, z Krzymowa trzydzieści, z Kałku trzynaście i z Głodna sześć.

– Mogę powiedzieć, że nasza gmina jest bardzo dobrze zabezpieczona przeciwpożarowo. W 2023 roku zostały zakupione trzy samochody, dwa nowe, jeden używany. Dwa GCBA (ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – przyp. red) i jeden lekki, co się przyczynia do większego zabezpieczenia przeciwpożarowego i bezpieczeństwa naszej gminy – mówił Tomasz Opszalski.

Swój raport za 2023 rok przedstawił również Marcin Michlicki, Inspektor Straży Gminnej w Krzymowie. Wynika z niego, że w ubiegłym roku przeprowadził pięćset czterdzieści cztery kontrole i interwencje. Dotyczyły głównie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, posiadania rachunków i umów za odbiór nieczystości ciekłych i stałych oraz prawidłowego segregowania stałych odpadów. Były też kontrole źródeł ogrzewania, interwencje dotyczące błąkających się psów i dziko żyjących zwierząt. Ponadto do zadań strażnika gminnego należy współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Stanu Cywilnego, dotycząca między innymi odwiedzania zimą osób samotnie mieszkających oraz innych interwencji. Strażnik gminny prowadzi też akcje prewencyjne adresowane do dzieci i młodzieży na temat bezpiecznych wakacji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i unikania substancji psychoaktywnych. W 2023 roku strażnik gminny nałożył pięć mandatów karnych w związku z niezaszczepieniem psa, nietrzymaniem psa na uwięzi, nieprawidłowym parkowaniem oraz wylewaniem nieczystości ciekłych.

Po raportach została ogłoszona przerwa, po której radni wrócili do obrad. W tej części podjęli między innymi uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników z terenu Gminy Krzymów. Za udział w akcji gaśniczej strażak, tak jak w ubiegłym roku, otrzyma dwadzieścia dwa złote za każdą rozpoczętą godzinę akcji. Za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu będzie to osiem złotych za godzinę i każdą następną rozpoczętą.

Została przyjęta również uchwała w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. W ubiegłym roku Urząd Gminy w Krzymowie złożył wniosek na dofinasowanie takich prac i dwudziestego szóstego września ukazała się informacja, że wniosek dostał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To remont konserwatorski prospektu organów w kościele w Krzymowie o wartości stu czterdziestu dziewięciu tysięcy złotych i opracowanie projektu budowlanego na odwodnienie kościoła oraz wykonanie wszelkich prac ujętych w dokumentacji projektowej na osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych.

– To jest dziewięćdziesiąt osiem procent dofinansowania. Dwa procent my, jako rada gminy, podjęliśmy w drodze uchwały jako kwotę dofinansowania do tej promesy – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content