STRATEGIE OKREŚLAJĄ, CO JEST POTRZEBNE MIESZKAŃCOM

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, podpisał dziewiątego stycznia w Kole umowy na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego z Lokalnymi Grupami Działania „Stowarzyszenie Solna Dolina” i „Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia”. Do drugiej z nich należy gmina Krzymów.

W Wielkopolsce istnieje trzydzieści Lokalnych Grup Działania, do których trafi w perspektywie 2023 – 2027 128,5 miliona euro.

– Są to środki z trzech funduszy. Z Funduszu Rolnego, tak jak w poprzedniej perspektywie, ale również z funduszy europejskich dla Wielkopolski, dodatkowo 50 milionów euro, więc wchodzimy w tak zwaną wielofunduszowość. Finansowanie z Funduszy rolnego, społecznego i rozwoju regionalnego pozwala na jeszcze szersze spektrum, jeśli chodzi o przygotowanie i realizację strategii rozwoju, które Lokalne Grupy Działania musiały przygotować, ale też pozwala na wdrażanie jeszcze większej kwoty na rozwój całego regionu. Ja na to zwracam szczególną uwagę, że dzięki temu, że mamy trzydzieści Lokalnych Grup Działania, swoim zasięgiem obejmujemy całe województwo wielkopolskie i dzięki temu mamy zrównoważony rozwój. Bo te środki wdrażane przez Lokalne Grupy Działania są wykorzystywane w taki sposób, w jaki chcą mieszkańcy danego obszaru. I to jest bardzo ważne, że to właśnie strategia określa, co w danym terenie jest potrzebne i lokalna grupa to realizuje – mówi Krzysztof Grabowski.

Wicemarszałek zauważa też, że Lokalne Grupy Działania są dobrze oceniane przez mieszkańców.

– Bo przecież to są środki i na tworzenie nowych miejsc pracy, na tworzenie mikroprzedsiębiorstw, ale również na realizacje wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych przez samorządy gminne. A wielofunduszowość pozwoli na jeszcze szersze spektrum działań, które będą podejmowane przez Lokalne Grupy Działania – mówi Krzysztof Grabowski.

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia” w obecnej perspektywie finansowej będzie dysponowała 3.547.719,70 euro. Z każdym nowym programowaniem budżet „Wielkopolski Wschodniej” wzrasta. A jakie są najważniejsze cele w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju?

– „Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia” zawsze stawia przede wszystkim na współpracę trójsektorową. To jest społeczeństwo, organizacje pozarządowe i gminy. To jest coś, co bardzo fajnie działa, bardzo spaja nasz obszar i bardzo się z tego cieszymy. I dlatego też nowa perspektywa finansowa, to będą też działania skierowane na to, żeby osiągnąć jak najwięcej w naszym obszarze i jak najwięcej celów, jak najwięcej dobrego zrobić. Tak, żeby mieszkańcy czuli, że są mieszkańcami dobrego obszaru, niepominiętego, że jesteśmy nadal w Wielkopolsce i te pieniądze potrafimy dobrze, po wielkopolsku wydać – mówi Jarosław Felczyński, Prezes LGD „Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia”.

Stowarzyszenie jest na etapie dokumentacyjnym, którego pierwszym krokiem było podpisanie umów na realizację strategii. Pierwsze konkursy i granty powinny zostać ogłoszone najwcześniej w drugiej połowie tego roku.

W „Stowarzyszeniu Wielkopolska Wschodnia” jest zrzeszonych siedem gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek i Osiek Mały.

Nasza gmina niejednokrotnie korzystała ze wsparcia przez tę organizację. Ostatnie dofinansowanie w wysokości prawie stu pięćdziesięciu tysięcy złotych jest przeznaczone na budowę placu wielofunkcyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Plac ma powstać do końca maja tego roku.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content