SZKOŁA BĘDZIE MIAŁA PATRONA I SZTANDAR

Radni gminy Krzymów podjęli uchwały w sprawach nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Szczepidle.

Projekty tych uchwał zostały przyjęte dwudziestego piątego października na siedemdziesiątej siódmej sesji rady gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub na podstawie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Szkoła Podstawowa w Szczepidle jako jedyna publiczna placówka z gminy Krzymów nie posiada patrona. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zjednoczyły się w tej sprawie i podjęły decyzję o wyborze patrona, Janusza Korczaka.

– W uzasadnieniu wniosku o nadanie imienia podkreślono, że pedagogika korczakowska kładzie aktywny nacisk na udział dzieci w procesie wychowania, a przy tym na wzajemny szacunek wychowawcy i wychowanków oraz ich partnerskie relacje. Nadanie imienia szkole spowoduje, że uzyska ona swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek na terenie gminy Krzymów. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione – mówił Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Podobne uzasadnienie dotyczyło przyjęcia uchwały o nadaniu sztandaru szkole. Radni w tej sprawie byli jednomyślni i czternastoma głosami (jeden radny był nieobecny na sesji – przyp. red) przyjęli projekty uchwał.

Uroczystości związane z nadaniem szkole w Szczepidle imienia i sztandaru są zaplanowane na listopad.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content