SZKOŁA MA PATRONA, SZTANDAR I HYMN

Dwudziestego listopada 2023 roku szkoła podstawowa w Szczepidle zorganizowała uroczystość nadania jej imienia Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, pisarza i działacza społecznego, który poświęcił swoje życie dzieciom. Szkoła otrzymała też sztandar i ma swój hymn. Oficjalnie imię zostało przyznane przez radnych uchwałą przyjętą dwudziestego piątego października.

Jednak uroczystość nadania szkole imienia odbyła się prawie miesiąc później. Rozpoczęła ją Msza święta w miejscowej kaplicy, którą odprawił ksiądz Andrzej Walczak, proboszcz parafii w Brzeźnie. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele władz lokalnych i zaproszeni goście.

Następnie wszyscy przeszli przed szkołę, gdzie została zakopana kapsuła czasu. Kapsuła ma być otwarta dwudziestego listopada za pięćdziesiąt lat.

– Zawiera ona pamiątki, które składają się nie tylko na przeszły i obecny obraz szkoły, ale też wizerunek czasów, w których żyjemy. I jest w niej pendrive z zapiskiem najważniejszych momentów z życia szkoły, prace plastyczne oraz wypracowania napisane przez uczniów na temat wizji szkoły w przyszłości. Jest kalendarium szkoły, okazjonalne wydanie gazetki szkolnej „Żak”, gazeta lokalna i drobnostki zasugerowane przez uczniów i nauczycieli – mówiła Katarzyna Swędrowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szczepidle.

Ponadto w kapsule znalazł się list z informacją dla przyszłych pokoleń. Zawiera między innymi wzmianki dotyczące najważniejszych, bieżących informacji politycznych i społecznych z kraju i ze świata oraz informacje o mentalności, pragnieniach i życiu współczesnych nam ludzi. Jest w nim również prośba o pamięć o nas w przyszłości.

Dalsza część oficjalna miała miejsce w szkole. Głos zabrała Katarzyna Swędrowska, która przypomniała historię nauczania w Szczepidle i historię szkoły wraz z jej przełomowymi momentami. Wspominała również o determinacji społeczności lokalnej najpierw w staraniach o możliwość prowadzenia nauki w Szczepidle, a później zabiegach o wybudowanie szkoły i również o walce o zaniechanie jej reorganizacji. Wspomniała również o Januszu Korczaku i jego dziedzictwie.

– Początki szkoły w Szczepidle sięgają czasów zaborów. Według kronik, pierwszy nauczyciel przybył do Szczepidła w 1870 roku. Tajne nauczanie w języku polskim odbywało się potajemnie u gospodarzy. Istniała wtedy szkoła w Brzezińskich Holendrach, natomiast tam uczniowie uczyli się w języku zaborców: rosyjskim i niemieckim. Żadne dziecko ze Szczepidła do tej szkoły nie uczęszczało. Sytuacja w nauczaniu zmieniła się w 1917 roku, gdzie Urząd Gminy w Brzeźnie, po Rewolucji Październikowej wydał na prośbę mieszkańców Szczepidła pozwolenie na legalne nauczanie. Nauczyciele byli opłacani z budżetu gminy, jednak lekcje w dalszym ciągu odbywały się w izbach. Z kolei w czasie okupacji hitlerowskiej nawet ta forma polskiej szkoły została zakazana. To były bardzo trudne czasy. Czasy, w których żył właśnie nasz patron – Janusz Korczak. Jednak te trudne czasy stworzyły silnych ludzi. Ludzi, którzy po II wojnie światowej skutecznie zabiegali o powstanie tego budynku, powstanie budynku tej szkoły. I tak oto, w wyniku ich determinacji i na wniosek mieszkańców Szczepidła, Zalesia i Ladorudza obiecano wybudować tę szkołę w myśl hasła: Tysiąc szkół na tysiąclecie. Za symboliczny początek istnienia naszej placówki przyjmuje się datę siódmego stycznia 1959 roku, kiedy to rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku szkoły. (…) Nikt już nie pamięta, kiedy zrodził się pomysł wybudowania przy szkole sali gimnastycznej. Pewne jest jednak, że kolejne pokolenie lokalnej społeczności zjednoczyło się ponownie we wspólnym celu. Staraniem rodziców oraz ówczesnego wójta gminy Krzymów pana Tadeusza Jankowskiego, w roku 1997 wyremontowano generalnie stary budynek i dobudowano tę nową część z salą gimnastyczną. Z biegiem lat powstały boiska, plac zabaw, uruchomione zostały oddziały przedszkolne. Mijały lata. W 2009 roku szkoła świętowała swój pierwszy znaczny jubileusz, czyli pięćdziesięciolecie. Szkoła na przestrzeni dziejów podlegała reformom, zmianom, przeżywała sukcesy, doniosłe wydarzenia, była doświadczana przez powódź, przez pandemię Covid-19, a w roku 2020 zawisło nawet nad nią widmo reorganizacji, która dla większości z nas oznaczała koniec szkoły w obecnej formie. Był to jednak moment, w którym nasze pokolenie, podobnie jak wcześniej naszych rodziców, dziadków zjednoczyło się, aby szkołę ratować. Z całą pewnością ta zdeterminowana społeczność zasługuje na to, żeby mieć szkołę z prawdziwego zdarzenia, a tak wspaniała szkoła zasługuje na to, żeby mieć swojego patrona i sztandar. Szkoła podstawowa w Szczepidle w dniu dzisiejszym nabiera nowej tożsamości wraz ze sztandarem i wraz z naszym patronem. Data nie jest przypadkowa. Dwudziestego listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła Konwencję praw dziecka, a nasz patron, Janusz Korczak, jest uznawany za twórcę praw dziecka. To on, jako pierwszy zaczął głosić poglądy o tym, że dzieci nie są gorsze od dorosłych, że tak, jak dorośli, mają swoje prawa, mają swoje uczucia, mają swoje emocje. Ten dzień, dwudziesty listopada, już na zawsze zostanie z nami, jako święto patrona, które każdego roku będzie nam przypominało o jego ideach i wartościach – mówiła Katarzyna Swędrowska.

Następnym etapem była ceremonia nadania imienia i przekazania szkole sztandaru. Najpierw wójt Danuta Mazur przeczytała treść uchwały Rady Gminy Krzymów o nadaniu szkole w Szczepidle imienia Janusza Korczaka. Następnie Rada Rodziców przekazała sztandar dyrektor Katarzynie Swędrowskiej, a ona oddała go w ręce uczniów – Pocztu Sztandarowego. Później przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie na sztandar.

Po ślubowaniu nastąpiła prezentacja sztandaru, a po niej odśpiewanie hymnu szkoły. Słowa do niego napisała nauczycielka szkoły w Szczepidle, Elżbieta Mazur, natomiast muzykę skomponował Marcin Pawlik, rodzic jednej z uczennic. Znalazły się w nim odniesienia do filozofii Janusza Korczaka i do szkoły w Szczepidle.

Dobro, prawda, piękno-nasze ideały

Tak uczy nas nasz patron

Janusz Korczak wspaniały

Gdy śmieje się dziecko

Śmieje się cały świat

Więc śmiejmy się wesoło

Bo mamy mało lat

Ojczyznę kochamy

O tradycje dbamy

Uczymy się też pilnie

W sercu Polski – w Szczepidle

Uroczystość zakończyła się występem artystycznym przygotowanym przez uczniów. Zaprezentowali biografię swojego patrona, cytaty z jego twórczości a także zaśpiewali piosenkę nawiązującą do jego idei.

Na zakończenie części artystycznej wystąpiły Karolina Swacińska, absolwentka szkoły i rodzic jednego z uczniów, Agata Pawlik, nauczycielka i uczennica drugiej klasy Magdalena Rachubińska, wykonując piosenkę znaną z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego „Pięknie żyć”. I jak później podkreślała Katarzyna Swędrowska, to był symboliczny występ pokazujący współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli w budowaniu lokalnego, pięknego życia.

Po części artystycznej głos zabierali goście, gratulując społeczności szkoły podstawowej w Szczepidle nadania imienia.

Katarzyna Swędrowska wręczyła podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces dochodzenia do nadania szkole patrona. Był to proces, który trwał cztery lata, ponieważ pierwsze rozmowy i działania w tym kierunku rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku.

Podziękowania otrzymali wójt Danuta Mazur, szkolne grono pedagogiczne, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, mieszkańcy Szczepidła, Joanna Lis i jej rodzina, pracownicy Kuratorium Oświaty – Delegatury w Koninie, Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepidle, twórcy hymnu szkolnego Elżbieta Mazur i Marcin Pawlik, twórca logo szkoły i jej absolwent, Jakub Staszak, ksiądz Andrzej Walczak i Krzysztof Kędziora, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.

Na koniec została wystawiona „Księga Pamiątkowa”, do której mogli się wpisać uczestnicy uroczystości.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content