Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023

SZUKAJCIE W WOLNOŚCI WIELKOŚCI

Msza za Ojczyznę, występy artystyczne oraz oddanie na cmentarzu hołdu mieszkańcom gminy walczącym o wolną Polskę. I symboliczna stopięciometrowa biało-czerwona flaga niesiona przez przedstawicieli różnych pokoleń. Tak obchodziliśmy w gminie tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona przez księdza Wojciecha Kaźmierczaka, proboszcza parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie. W oprawie muzycznej liturgii brała udział Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Wierni zamiast homilii obejrzeli i wysłuchali program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej w Paprotni. Był on muzyczno-literackim rozważaniem nad istotą wolności, nad pojęciami Ojczyzny i niepodległości.

– Wolność to świat bez przemocy, to świat bez wojny, to świat bez konieczności zabijania. Bez konieczności zabijania drugiego człowieka, ale też siebie. Swojego sumienia. Wolność to możliwość wyboru. Wolność, to bycie z ukochanym człowiekiem, bez strachu o jego życie. O to, czy wróci. Wolność, to szczęśliwe powroty. Wolność to dom pełen ukochanych ludzi. Nie ma nic cenniejszego nad wolność. Wolność, to bycie człowiekiem. (…) Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła: to polski dom, polska szkoła – mówili i śpiewali występujący.

W programie uczniów z Paprotni znalazł się także układ choreograficzny z flagami Polski.

Po Mszy wystąpił chór Cantorum Gaudium z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie pod kierownictwem Hanny Buczkowskiej-Bartczak, który zaprezentował kilka piosenek patriotycznych. Był to debiut tego zespołu na forum gminy. Należy dodać, że bardzo udany.

Po minikoncercie uczestnicy obchodów przeszli na krzymowski cmentarz. Wcześniej, jeszcze w kościele, ksiądz Wojciech Kaźmierczak przekazał harcerzom znicze patriotyczne do zapalenia na mogiłach spoczywających na miejscowym cmentarzu bohaterów walk o wolną Polskę.

Przemieszczający się na cmentarz orszak był niejako prowadzony przez biało-czerwoną stopięciometrową flagę niesioną przez przedstawicieli różnych pokoleń. Poza patriotyczną symboliką i przesłaniem, był to również piękny element wizualny podczas tegorocznych uroczystości.

Na cmentarzu, przy grobie nieznanego żołnierza stanęła warta zaciągnięta przez Jednostkę Strzelecką 4150 z Konina. Tam też przedstawiciele władz gminy, instytucji, szkół i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Harcerze natomiast zapalili znicze na mogiłach lokalnych bohaterów.

Dzięki inicjatywie księdza Wojciecha Kaźmierczaka wiemy, że na krzymowskim cmentarzu spoczywają ci, którzy walczyli o wolną Polskę: Dominik Wróbel, który jako kanonier walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był kawalerem Srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Wincenty Jankowski, który walczył jako młody chłopak w I wojnie światowej. Został odznaczony Krzyżem Obrońcy Ojczyzny 1918-1921. Stanisław Jaroński,który brał udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości. Edward Ziemniarski, który walczył w obronie Wilna. Franciszek Kordylewski, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walczył w obronie Lwowa, a następnie został przegrupowany do obrony Warszawy. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Józef Sękowski, który w 1914 roku został powołany do wojska i walczył na frontach I wojny światowej. Stefan Jabłonowski, był więźniem ubeckich katowni. Katarzyna Kowcz, urodzona na kresach Rzeczypospolitej. Prześladowana przez sowietów za to, że była Polką, uratowała się ucieczką do Polski i w nasze strony.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy głos zabrała wójt Danuta Mazur.

– Ten niebywały entuzjazm naszych przodków udzielił się nam również dzisiaj, podczas tych prawdziwych urodzin. Takich urodzin jeszcze w gminie Krzymów nie było. Włączyło się w nie tak wiele osób. To żywo pokazuje, że dla nas, Polaków, dla mieszkańców gminy Krzymów, to bardzo, bardzo ważna uroczystość. I bardzo bym chciała, żebyśmy kontynuowali to dzieło naszych wielkich rodaków. Podsumowując tę dzisiejszą uroczystość, chciałabym wspomnieć słowa, które są niejako testamentem pokoleń, które nam to zostawiły. Oni twierdzili: „Zostawiliśmy wam Polskę suwerenną. Szukajcie w wolności wielkości. Niepodległości nie zaprzepaśćcie, a błędów przeszłości nie powtarzajcie”. Zróbmy wszystko, aby jedenasty listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem. By Polska była miejscem, w którym każdy z nas znajdzie swój dom – mówiła Danuta Mazur, Wójt Gminy Krzymów.

Wójt podziękowała też wszystkim organizacjom i osobom, które przyłączyły się do realizacji uroczystości: szkołom, zuchom i harcerzom, strażakom, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brzeźnie wraz z orkiestrą i chórem, Kołu Łowieckiemu „Ryś”, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Militarnych „Zajezdnia”, Jednostce Strzeleckiej 4150 oraz osobom: księdzu Wojciechowi Kaźmierczakowi, Jackowi Popielarzowi z Urzędu Gminy w Krzymowie, Marcie Król-Berczyńskiej, która prowadziła uroczystość na cmentarzu, Andrzejowi Obalskiemu, fundatorowi Fundacji Mielnica za wypożyczenie stopięciometrowej flagi i Janowi Czai za pomoc w wypożyczeniu flagi oraz nagłośnienie części uroczystości.

Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie zakończyły się na dziedzińcu urzędu, gdzie na chętnych czekała gorąca, aromatyczna grochówka.

Głównymi organizatorami uroczystości byli wójt Danuta Mazur, ksiądz Wojciech Kaźmierczak, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzymowie i Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie.

Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023
Obchody Święta Niepodległości w Krzymowie 2023

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content