Wyniki konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzymów

Działając na podstawie uchwały Nr LXI/370/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzymów  oraz zarządzenia Nr RA.0050.228.2023 z dnia 09 października 2023 r. Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur ogłosiła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzymów w zakresie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzymów.

Przedmiotem konsultacji były projekty statutów sołectw Gminy Krzymów tj.: sołectwa Adamów, Borowo, Brzezińskie Holendry, Brzeźno, Drążeń, Drążno Holendry, Genowefa, Głodno, Ignacew, Kałek, Krzymów, Nowe Paprockie Holendry, Paprotnia, Piersk, Potażniki, Rożek, Smólnik, Stare Paprockie Holendry, Szczepidło, Teresina, Zalesie.

Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji tj.: ogłoszenie o konsultacjach, zarządzenie Wójta Gminy Krzymów oraz projekty statutów sołectw były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krzymowie w pokoju nr 15, na stronie Gminy www.krzymow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzymów.

Konsultacje przeprowadzone zostały  w formie udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu poprzez składanie opinii i uwag  w terminie: 10.10.2023 r. – 20.10.2023 r. w formie pisemnej, za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego.

Wypełnione oraz podpisane formularze należało dostarczyć w terminie trwania konsultacji w następujący sposób:

  1. a) osobiście w siedzibie Urzędu;
  2. b) listownie bądź osobiście na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2,
    62-513 Krzymów;
  3. c) elektronicznie na adres e-mail: krzymow@op.pl w tytule wpisując: „Konsultacje
    w sprawie ustalenia statutów sołectw Gminy Krzymów”;
  4. d) poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza (ePUAP).  

Podczas trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne opinie i wnioski do projektów statutów sołectw Gminy Krzymów.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

Powyższe wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzymowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzymów.

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                     /-/ Danuta Mazur

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content