WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzymów dotacje otrzymało:

  1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13 62-500 Konin
    – dotacja w kwocie 25.000 zł

 

Uzasadnienie wyboru ofert

 Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

                                                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                 (-) Danuta Mazur

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content