Herb Gminy Krzymów

ZŁÓŻ WNIOSEK O OSZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez grad w dniu 30 czerwca 2024 r., możliwe jest składanie wniosków o oszacowanie strat powstałych w gospodarstwie rolnym w terminie od dnia 08.07.2024 r. do dnia 12.07.2024 r.

               Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy – włącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych za 2024 rok składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

               Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika winna być zgodna   z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR w 2024 r.

               W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierzęcej niezbędne jest  złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji. Oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt, ich ilość oraz wydajność, producent rolny wypełnia obowiązkowo.  

               Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwa rolnego protokoły strat z innych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Komisja do szacowania strat przeprowadzi kontrolę upraw wskazanych we wniosku, które uległy gradobiciu.

Wypełnione wnioski (wniosek w załączeniu) należy składać:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów pok. Nr 2 w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00,

– wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów,

– wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres:    /483a3ctwfm/SkrytkaESP

– wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów do dnia 12.07.2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

               Wnioski do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji zwierzęcej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzymowie, pobrać ze strony internetowej https://www.krzymow.pl/ lub z BIP Krzymów https://krzymow.nowoczesnagmina.pl w zakładce Ogłoszenia , Komunikaty, Obwieszczenia – Środowisko.

Do wniosku należy również dołączyć kserokopię ubezpieczenia gruntów w przypadku posiadania takiego ubezpieczenia.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzymowie, pok. nr 5, tel.: 63 241 37 64.     

Załączniki:

Informacja UG Krzymów

Wzor-oswiadczenia-rolnika-dotyczacego-produkcji-zwierzecej-w-2024

Wniosek_grad 30 czerwiec 2024 r.-2

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content