ZMIANY W ZARZĄDZIE I ODZNACZENIE ZA WYSŁUGĘ LAT

Drugiego marca druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, aby podsumować ubiegłoroczną działalność.

Jednostka liczy obecnie czterdziestu jeden członków, w tym dziesięć kobiet. W roku sprawozdawczym odnotowała sześć wezwań do działań ratowniczo-gaśniczych. Były to dwa pożary i cztery miejscowe zagrożenia. Ponadto straż uczestniczyła w uroczystościach religijnych, państwowych i wydarzeniach sportowych oraz prowadziła działalność edukacyjną poprzez pogadanki z dziećmi uczącymi się w miejscowej szkole na temat profilaktyki przeciwpożarowej.

Podczas zebrania, zarząd jednostki wyraził szczególne podziękowania dla druha Piotra Pilarskiego, który obchodzi pięćdziesiąt lat niesienia pomocy i poświęcenia w służbie. W uznaniu zasług został uhonorowany odznaczeniem za wysługę lat.

– Ja chciałbym podziękować zarządowi, że pamiętają o tych starszych druhach i wszystkim młodym strażakom życzę, aby doczekali tych lat co ja, pięćdziesiąt lat, i żeby dalej ta jednostka działała – mówił Piotr Pilarski.

Zmiany personalne dotknęły również zarząd jednostki. Druh Ireneusz Górski, pełniący funkcję skarbnika przez trzydzieści pięć lat, zrezygnował ze swojego stanowiska ze względów zdrowotnych. Prezes Artur Młodziniak, w imieniu wszystkich członków OSP, wręczył druhowi Górskiemu list z podziękowaniami oraz pamiątkowy grawer za jego wieloletnią, sumienną pracę.

Szanowny Druhu Ireneuszu Górski, z głębi serca pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze podziękowania za nieocenioną służbę, którą pełnił Pan przez 35 lat na stanowisku Skarbnika w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie.

Pańska oddana praca, niezachwiana lojalność oraz bezcenny wkład w rozwój i funkcjonowanie naszej jednostki są dla nas wszystkich źródłem inspiracji i głębokiego szacunku. Niech te lata pełne poświęcenia i zaangażowania będą dla pana źródłem dumy i satysfakcji.

Życzymy panu wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy kolejny dzień przynosi panu radość i spełnienie – mówił Artur Młodziniak.

Ireneusz Górski zapewnił, że pozostaje członkiem jednostki i będzie służył jej dalej swoimi wiedzą i doświadczeniem.

Nowym skarbnikiem została wybrana Martyna Janasik.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie jednostka postawiła sobie na rok 2024, jest budowa centralnego ogrzewania w garażu strażnicy, a później także w sali, co znacząco poprawi komfort pracy strażaków ochotników. Poza tym planowane są zakup bagażnika dachowego na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz kupno umundurowania i butów sztandarowych.

W trakcie zebrania jego uczestnicy uczcili minutą ciszy zmarłego Adama Czaję, wieloletniego członka jednostki.

Zarząd OSP Głodno z optymizmem patrzy w przyszłość, mając nadzieję na realizację założonych planów i wierząc, że będzie to rok sukcesów oraz owocnej służby na rzecz lokalnej społeczności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content