Modernizacja Sali w budynku OSP w Paprotni pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Modernizacja Sali w budynku OSP w Paprotni pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja mieszkańców poprzez modernizację obiektu pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej.

Wartość projektu: 64 698,00 PLN,

 w tym dofinansowanie z UE: 33 291,00 PLN

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content