Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Gminny w Krzymowie bierze udział w projekcie pt.:

„Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krzymów oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Wartość projektu: 997 462,49 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 925 462,49 zł

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content