Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych

W dniu 07.05.2020 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 5 328 879,84 PLN,

w tym dofinansowanie z UE: 4 194 025,80 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wśród mieszkańców Gminy Krzymów poprzez budowę mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych).

Korzyści z realizacji projektu:

– niezależność energetyczną wobec dostawcy energii;

– dostęp do naturalnej, darmowej i ekologicznej energii słońca.

Realizacja projektu wpłynie również na poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Planowane rezultaty projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 007,60 t CO2/rok
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 1,25 MWe
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1 220,16 MWhe/ rok

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content