Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła+” – wsparcie rodzin wielodzietnych

Gmina Krzymów uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Ze środków otrzymanego grantu na realizację projektu zakupiono 35 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Sprzęt został przekazany do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content