Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej ul. Leśna w miejscowości Brzeźno

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wójt Gminy Krzymów informuje, że na zadanie pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej ul. Leśna w miejscowości Brzeźno.”

otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 636 210,12 zł

Wartość całkowita zadania:  795 262,65 zł

Data podpisania umowy: 13.10.2023 r.

Przedmiotem zadania jest budowa chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi ulicy po stronie zachodniej o długości 0,933 km oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Przejście dla pieszych połączy chodniki z obu stron ulicy oraz umożliwi bezpieczne przejście przez ulicę oraz dojście do peronu przystankowego MZK Konin. Na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej zostanie  wykonane oznakowanie poziome linia P-25 oraz ustawione znaki A-11a, (próg zwalniający), T-1 (odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego) i B-33 „20” (ograniczenie prędkości, do 20 km/h). Na przejściu zaprojektowano ustawienie znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych oraz zestawu zasilania solarnego. Dojście do przejścia dla pieszych zostanie wyposażone w rampy krawężnikowe oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu. Nowa infrastruktura – oświetlenie i odpowiednio oznakowane przejście dla pieszych  spowoduje oddzielenie pieszych od pojazdów mechanicznych, umożliwiając pieszym bezpieczne przejście na drugą stronę drogi.  Dokończenie drogi dla pieszych będzie szansą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowo powstały ciąg komunikacyjny poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo i jakość życia w tym rejonie Brzeźna. Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego – potrącenia pieszego. Budowa ciągu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej części Brzeźna, w szczególności dzieci zmierzających na przystanek autobusowy lub do pobliskich placówek oświatowych i kulturowych. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content