ŻYCZMY SOBIE PRZEWIDYWALNEJ, DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

Danuta Mazur z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2023 rok. Radni byli jednomyślni podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się dwudziestego szóstego czerwca.

Przed głosowaniem wójt przedstawiła „Raport o stanie gminy Krzymów za 2023 rok”. Zatrzymywała się przy każdym rozdziale tego dokumentu.

W okresie od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia 2023 roku liczba stałych mieszkańców gminy Krzymów zwiększyła się o trzydzieści sześć osób, w związku z czym na ostatni dzień grudnia 2023 roku wynosiła: 8177 osób, w tym 4132 kobiety i 4045 mężczyzn.

W gminie prowadzone były zadania inwestycyjne zarówno ze środków własnych i zewnętrznych.

Budżet gminy na 2023 r. zakładał wpływy w kwocie 54.233.305,99 zł oraz wydatki w kwocie 60.060.278,11 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 89,32% natomiast wydatki 80,88%.

Przypomnijmy, „Raport o stanie gminy Krzymów za 2023 rok” jest dokumentem publicznym i każdy może się z nim zapoznać. Jest opublikowany na stronie internetowej gminy pod adresem https://www.krzymow.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-krzymow-za-2023-rok/.

– Ja w tym miejscu bardzo dziękuję i radzie, i współpracownikom za ogrom pracy, dzięki któremu w tym raporcie mogliśmy pochwalić się wieloma rzeczami, które myślę, ze rozwinęły w kolejny rok naszą gminę – mówiła po przedstawieniu raportu Danuta Mazur.

Radny Artur Wróbel pytał wójt o bieżącą sytuację własnościową budynku szkoły podstawowej w Brzeźnie.

– My cały czas działamy, tak jak zapowiadałam. Piszemy odpowiedzi. Tutaj kancelaria prawna z Warszawy pisze odpowiedzi na zapytania sądu i siódmego września mamy pierwszą sprawę o zasiedzenie. Tak że postęp jest dość szybki, zobaczymy z jakim skutkiem, ale robimy wszystko, nie oddamy tego, co nasze – mówiła Danuta Mazur.

Następnie radni zagłosowali nad udzieleniem wójt Danucie Mazur wotum zaufania. W tej sprawie byli jednomyślni i czternastoma głosami „za” udzielili Danucie Mazur wotum zaufania ( jeden radny był nieobecny – przyp. red.).

Później skarbnik Izabela Badowska zaprezentowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu gminy Krzymów za 2023 rok. W tym punkcie obrad przedstawiona została także uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyrażająca opinię o przedłożonym przez wójt gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok . Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krzymów, której opinię przedstawił jej przewodniczący, radny Rafał Szkudelski, oceniły pozytywnie zarządzanie finansami gminy przez wójt.

Radni również jednogłośnie udzielili Danucie Mazur absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

– Ja z tego miejsca ogromnie dziękuję całemu zespołowi i pracownikom urzędu gminy tym, których widać i tym, których nie widać. Bardzo dziękuję wszystkim sołtysom tak bardzo aktywnym i tym, którzy współtworzą tę naszą politykę. Z całego serca dziękuję radnym tym, którzy byli i którzy są, za to, że dzięki tej współpracy mogliśmy tworzyć mądrą politykę – bo to od nas zależy- taką, która przyczyniła się do rozwoju naszej gminy Krzymów. Taka współpraca a nie walka to jest coś, co dodaje skrzydeł, co pozwala realizować się nam wszystkim, bo w pojedynkę nikt nic nie osiągnie. Nawet ten, co najwięcej wojuje. Natomiast wspólnie możemy osiągnąć bardzo, bardzo dużo. Za wszystko z całego serca dziękuję i pani skarbnik za tę naszą współpracę. Zawsze mamy czas dla siebie, możemy rozmawiać. Dziękuję państwu za wszystko i życzmy sobie tej przewidywalnej, dobrej przyszłości – mówiła Danuta Mazur.

W dalszej części sesji radni pracowali nad pozostałymi punktami porządku obrad. Między innymi jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Krzymów do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content